Přejímka strojů

Přejímka strojů na základě měření vibrací

Jednou z možností využití technické diagnostiky, kterou jsme pro Vás schopni zabezpečit, je přejímka strojů na základě rozborů výsledků měření vibrací.

Přejímka stroje je běžnou součástí procesu pořízení nového nebo použitého stroje. Při přejímce jsou běžně kontrolovány požadované parametry stroje, bezpečnostní systémy, výkonové parametry a provozní parametry odpovídající danému režimu provozu. Mezi tyto provozní parametry lze zařadit i hodnoty vibrací na klíčových místech strojního zařízení.

Při provozu stroje jsou zcela běžné vibrace doprovázející dynamické působení sil nejčastěji na budicích frekvencích. Určitá míra těchto vibrací na klíčových místech stroje je zcela normální a nemá žádný vliv na správnou funkci stroje. Při zvýšené hladině vibrací však může docházet k dodatečnému nadměrnému namáhání součástí stroje, které nebylo na takový typ zatížení dostatečně dimenzováno.

Je prokázáno, že zvýšené míra vibrací (se kterými nebylo při konstrukci a vývoje stroje počítáno) je pro chod stroje nebezpečná a zatěžuje jeho klíčové součásti, jako jsou třeba ložiska. Proto je vhodné přejímky strojů doplnit o kontrolu vibrací, která může pomoci odhalit dobrou konstrukci stroje od konstrukce méně vhodné. Měřenou vibrační veličinou je v těchto případech nejčastěji rychlost vibrací. Naměřenou hodnotu je možné porovnat s hodnotami na vedlejším obrázku. Pokud jsou vibrace v pásmech "dobrý" nebo "přípustný" je pro daný stroj předpoklad dlouhé provozní životnosti.

Při samotné přejímce je vhodné sledovat vývoj vibrací v závislosti na provozních teplotách a výkonových parametrech. Při přejímce více strojů shodného typu je klíčové splnění daných vibračních limitů u všech strojů a sledování odchylek od průměru. Tyto odchylky mohou ukazovat na kvalitu a stabilitu výroby a montáže daných strojů. 

 

vytvořeno: září 2016


Návrat na seznam všech článků