Měření akustické pohltivosti

Akustická pohltivost je schopnost materiálu pohltit část dopadající akustické energie. O způsobech pohlcování akustické energie se lze dočíst například zde.  V případě vývoje nových materiálů, které mají účinně pohlcovat akustickou energii, je nutné provádět měření akustické pohltivosti vzorků materiálů nebo celých dílů.

Akustická pohltivost může být měřena pro kolmý dopad nebo pro všesměrový dopad akustické energie. Metody zaměřené na kolmý dopad poskytují výsledky minimální zaručené akustické pohltivosti materiálu. Pokud bude takový materiál použit jako akustický obklad, bude mít minimálně tuto akustickou pohltivost nebo vyšší (po realizaci bude výsledek lepší než výpočet předpokládal).

Akustickou pohltivost lze měřit pomocí základních metod:

  • v difúzním poli (dozvuková místnost)
  • v impedanční trubici
  • s pomocí intenzity zvuku
  • s pomocí odrazu akustické vlny

Měření v difuzním poli reprezentují metody založené na době dozvuku, tkerá popisuje změny akustické pohltivosti v měřeném prostoru. Tyto měření jsou prováděny ve dvou krocích, v prvním kroku je změřena doba dozvuku pro prázdný interiér a ve druhém kroku je změřena doba dozvuku v interiéru, který obsahuje dané množství akusticky pohltivého materiálu. Výpočtem ze změny doby dozvuku lze uršit akustickou pohltivost zkoušeného materiálu. Tato měření jsou prováděna ve velkých zkušebnách o objemech více než 80 m3 nebo v malých kabinách jako je například Alfa kabina. Alfa kabina je zmenšeným modelem dozvukové místnosti, který eliminuje potřebu velkého množství vzorku materiálu. pro měření je dostatečný vzorek 1 x 1,2m. Výsledkem těchto měření je akustická pohltivost pro všesměrový dopad akustického vlnění.

Druhou používanou metodou měření akustické pohltivosti je využití impedanční trubice. Impedanční trubice je uzavřená trubice s reproduktorem na jedné straně a se vzorkem materiálu na straně druhé. Do trubice jsou zasunuty dva mikrofony pro měření přenosových funkcí. Pro měření akustické pohltivosti v impedanční trubici jsou potřeba dva vzorky materiálu o průměru 100 mm a 29 mm (impedanční trubice při měření vzorku o průměru 29 mm je na vedlejším obrázku). Vhodným příkladem je impedanční trubice je Brüel & Kjær Type 4206. Měření akustické pohltivosti lze provádět širokopásmově při použití bílého šumu jako zdroje signálu pro zabudovaný reproduktor. Výsledkem měření je akustická pohltivost pro kolmý dopad akustického vlnění.

Poslední dvě uvedené metody jsou zajímavou alternativou pro zjednodušené měření akustické pohltivosti. První z nich ukazuje další možné využití sondy intenzity a druhá je snadno realizovatelná. Metoda odrazu akustické vlny je velmi snadnou metodou, kterou lze velmi jednoduše určit, který materiál má vyšší akustickou pohltivost. Tato metoda se proto hodí spíše pro porovnávací měření než pro přímý výpočet akustické pohltivosti.

Impedanční trubice pro měření akustické pohltivosti
 

vytvořeno: říjen 2018


Návrat na seznam všech článků