Titulek
Měření vlastních frekvencí
Měření zvuku
Měření zvuku s použitím aplikace v telefonu
Mezní frekvence oktávových pásem
Mikrofonní předzesilovač
Možnosti nastavení FFT
Multi-field mikrofon
Multispektrum
Nejistoty měření
Pohlcování akustické energie
Post-processing a jeho výhody
Použití sondy intenzity
Pro průmysl
Řádová analýza vs. FFT
Řešení pro kontrolní místa
Rozbor časových dat
Školení a konzultace
Směrová charakteristika mikrofonu
Snížení hluku s tónovou složkou
Snižování hluku - ukázka řešení